หลักสูตร ตอนที่ 2: โตไปต้องไม่กลัวคนโกง

ความกล้าหาญ คือ เป้าหมายของหลักสูตรสร้างเยาวชนรุ่นใหม่

หลักสูตร>

โตไปต้องไม่กลัวคนโกง


ภาพที่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
รวมตัวประท้วงมิให้ผู้อำนวยการ ที่มีถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณ กลับเข้ามาบริหารงานที่โรงเรียนนั้น
ถือเป็นตัวอย่าง "หลักสูตรแฝง" (hidden curriculum) ที่ดีตัวอย่างหนึ่ง

ผมว่าเรื่อง "ความกล้าหาญทางจริยธรรม" เป็นสิ่งนี้ไม่มีเขียนไว้ในหลักสูตรในประเทศไทย

ไม่ได้เคยมีกำหนดไว้ ว่าเป็นเป้าหมายของหลักสูตร

หรือถ้ามี ก็อาจจะเขียนไว้สวย ๆ ในอัตลักษณ์ของโรงเรียน

แต่ที่จะเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินั้น
มีน้อยมาก

ความกลัว ทำให้เราตกอยู่ในกับดักของความพ่ายแพ้
ความกลัว ทำให้เราไม่เห็นทางที่จะเอาชนะความอยุติธรรม

ศาตราจารย์ อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง ได้เคยกล่าวไว้ว่า

"ตราบใดที่ผู้ร้ายในสังคมทั้งหญิงและชายยังได้รับความนิยมยกย่องจากคนขี้กลัวทั้งหลายอยู่ เมื่อนั้นความเป็นธรรมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้"

ถ้าโรงเรียนใด กล้าที่จะปฏิรูปหลักสูตร

โดยทำหลักสูตรของโรงเรียน ให้เด็กกลายเป็นผู้ที่ไม่กลัว หากจะต้องยึดหลัก หรือสู้เพื่อความถูกต้องได้แล้วล่ะก็

โลกนี้ก็ยังพอจะมีความหวังล่ะครับ 555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฏิรูปหลักสูตรและการสอนความเห็น (0)