การพัฒนาครูในการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pp.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุภัค(นิเทศงานสื่อฯ)ความเห็น (0)