บันทึก กิจกรรมการเข้าฐานเล่นเกมกับเด็ก ๆ อุนบาล (27/1/58)


กิจกรรม การเข้าฐานเล่นเกมกับเด็ก ๆ อุนบาล เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับครูอนุบาล เพื่อสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กได้เกิดความเพลิดเพลินร่วมกับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับกิจกรรม ในกิจกรรมมีการตอบคำถาม แจกขนม และของรางวัลมากมาย ในแต่ละฐานก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ครูประจำฐานจะกำหนดเกมและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กสนใจเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)