การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการจะบังคับใช้ใน 2 กรณี คือ
1. กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ต้องขุดเจาะถนนหรือทางเท้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
2. กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (และมิใช่งานตามกรณีที่ 1)
โดยงานก่อสร้างตามกรณีที่ 2 ต้องดำเนินการดังนี้
2.1 ให้ติดตั้งแผ่นป้ายไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้าย
2.2 แผ่นป้ายต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดังนี้
2.2.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
2.2.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
2.2.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
2.2.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
2.2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
2.2.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
2.2.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
2.2.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
2.2.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน
2.3 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2.3.1 งานก่อสร้างขนาดเล็ก และงานก่อสร้างในพื้นที่ชนบท แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร
2.3.2 งานก่อสร้างขนาดใหญ่ และงานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง หรืองานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร แผ่นป้าย
ควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.40 x 4.80 เมตร
2.4 งานก่อสร้างทาง คลอง หรือลำน้ำ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง
อย่างน้อย 2 จุด


ที่มา : หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 231 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556

หมายเลขบันทึก: 585116เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 11:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 11:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี