ผีแมน

ผีแมน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองศาตราจารย์
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Usernamerasmis
สมาชิกเลขที่38918
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์  ประจำที่ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นนักโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

มีความสนใจเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในป่าเขตร้อน   โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  โบราณคดีกับการศึกษาสาธารณะ   โบราณคดีกับศิลปะ  โบราณคดีกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทำงานสาธารณะโดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ  เพราะเชื่อว่าความรู้ควรเป็นสิ่งสาธารณะ  ดังนั้นความรู้ควรเป็นเรื่องที่ไร้พรมแดน