เว็บไซต์สำหรับสืบค้นราคากลาง/ราคามาตรฐาน ของส่วนราชการ

เว็บไซต์ที่ใช้เพื่อสืบค้นราคากลาง หรือราคามาตรฐาน

1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (คลิก)
2. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (คลิก)
3. ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (คลิก)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)