บันทึก แผนที่การเดินทางจากมหาวิทยาลัยถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (25/10/57)เส้นทางการเดินทางไปยังสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ในปีกาารศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ดิฉันเลือกที่จะไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูที่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ซึ่งการเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จะต้องผ่านสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังประตูช้างเผือกตรงไปเรื่อย ๆ ก็จะถึงโรงเรียน โกวิทธำรงเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)