สัปดาห์ที่ 11 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (14/1/2558)

สวัสดีครับ

"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" เป็นโครงการของจังหวัดแพร่ที่ได้มาจัดตั้งที่โรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

เป็นโครงการของภาครัฐที่มาสนับสนุกให้ประชาชนของตำบลไทรย้อยและอำเภอเด่นชัย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครับ (14/1/2558)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)