ความลึกซึ้งบนวิถีพัฒนางาน ที่ ใส สะอาด สว่าง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รางวัลบนเส้นทาง R2R จากปี ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๘
ความลึกซึ้งบนวิถีพัฒนางานจนเนียนเนื้อที่อาจเรียกได้ว่า ใส สะอาด สว่าง

เขาคล้ายคนทำงานไปวันๆ เพราะดูลื่นไหลสบายๆ
แต่ในฐานะคนนอกที่มองเข้าไป...ที่เห็นลื่นไหลสบายๆ นั้น
กลับเป็นมิติที่อยู่เหนือคำว่าสุขหรือทุกข์
เหลือแต่คำว่า... "หน้าที่"...

คล้ายกับว่ามัน Beyond. ..

อันเป็นหน้าที่ที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีการบัญชา
แต่เป็นหน้าที่ที่คนทำงานลงมือทำเพราะนี่คือสิ่งที่เขาพึงทำ
และทำแบบเนียนเนื้อเป็นหนึ่งเดียวกัน

ปรากฏการณ์การขับเคลื่อน R2R ปางมะผ้า...ข้าพเจ้าไม่ได้ไปเริ่มต้น
ทำหน้าที่เพียงเป็นผู้ไปเห็น...มันมากกว่านั้น คือ การซึมซับมิติอันลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ
ของคนที่เกิดปัญญาและเมตตาในการทำงานอย่างแท้จริง

เป็นวาสนาของชีวิตที่ได้ไปเจอ

ข้าพเจ้ามองว่าที่นี่คือที่ที่ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจคำว่า R2R ที่ไร้การปรุงแต่งหากแต่เกิดอย่างเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงตามศักยภาพและโครงสร้างทางปัญญาที่ได้จากการเรียนรู้ของคนทำงานจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)