รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย มาเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน การศึกษาในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมภายในวันนี้ก็ผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นที่น่าประทับใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผมได้เก็บภาพกิจกรรมมาฝากครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)