สัปดาห์ที่ 11 ปฏิบัติหน้าที่แทน (13/1/2558)

สวีัสดีครับ

การรับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นการปิฏบัติหน้่าที่สอนแทนของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งครูท่านนี้ได้ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการสอบ O - NET ประจำปีการศึกษา 2557

นักเรียนทุกคนตั้งใจที่จะเรียนกับครูสิทธิศักดิ์ ดอกหอมกันทุกคนเลยครับ (13/1/2558)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)