ความรู้ของกินล้านนา

ความรู้ของกินล้านนา

วันจันทร์ ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ในอดีตบริเวณภาคเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามาก่อน ช่วงที่อาณาจักรแห่งนี้เรืองอำนาจ ได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และมีผู้คนจากดินแดนต่างๆอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ในดินแดนแห่งนี้ จึงได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากชาติต่างๆ เข้ามาในชีวิตประจำวันรวมทั้งอาหารการกินด้วย อาหารของภาคเหนือ ประกอยด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก มีน้ำพริกชนิดต่างๆ เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง มีแกงหลายชนิด เช่น แกงโฮะ แกแค นอกจากนี้ยังมีแหนม ไส้อั่ว แคบหมูและผักต่างๆ สภาพอากาศก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารพื้นบ้านภาคเหนือแตกต่างจากภาคอื่นๆ นั้นคือการที่อากาศหนาวเย็นเป็นเหตุผลให้อาหารส่วนใหญ่มีไขมันมาก เช่นน้ำพริกอ่อง แกงฮังเล ไส้อั่วเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)