ครูนอกระบบ
นาง ณัฐนิธิ อารีย์ อักษรวิทย์

กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตให้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/57 ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม


นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตให้กับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2558 ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยนักศึกษา กศน. 12 ตำบล 1 เทศบาล ตำบลละ 10 คน และศิกษ์เก่า กศน. รวมทั้งสิ้น 170 คน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักศึกษา กศน.ได้นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
- เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
- เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคนครอบครัว/ชุมชน ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี

นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล

นายเกียรติพงษ์ สุขเพีย ครูอาสาสมัครฯ กล่าวรายงาน


นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล ประธานพิธีเปิดโครงการฯ
พร้อมบรรยายพิเศษ

พระครูสิริปัญญาคม เจ้าคณะอำเภอพล

นายอุดมทรัพย์ พรมมันทา หน.ครู กศน.ต.หนองแวงโสกพระ

เจ้าคณะอำเภอพล แจกสร้อยข้อมือมงคลแก่ผู้เข้าค่ายฯและคณะครู กศน.อำเภอพล


ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ งามมั่ง วิทยากรการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด

วิทยากรเรือนจำอำเภอพล "มุมต่างของชีวิต"

นางพิศมัย คำแก้ว หน.ครู กศน.เมืองพล "บันทึกความดี"

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

พระครูสิริปัญญาคม เจ้าคณะอำเภอพล(วัดมิ่งเมืองพลาราม)
บรรยายธรรมะ "คุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต"พระเลขาวัดเนกขัมมภิรมย์ ตำบลหนองมะเขือ วิทยากร


ทำวัตรเย็น


ทำวัตรเช้านางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า

กิจกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นางพิศมัย คำแก้ว หน.ครู กศน.ต.เมืองพลและนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า

มอบหมายภารกิจสมุดบันทึกความดี อธิบายสร้างความเข้าใจในการบันทึก


ผู้เข้าค่ายฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและ กศน.ตำบล

กศน.ต.เมืองพล


กศน.ต.หนองแวงโสกพระ

กศน.ต.หนองมะเขือ

กศน.ต.โนนข่า

กศน.ต.ลอมคอม

น.ส.พนิดา โคตา หน.ครู กศน.ต.ลอมคอม ฝ่ายจัดทำวุฒิบัตร และคณะ

นางศิริวรรณ แสนสูงเนิน หน.ครู ต.โจดหนองแก ฝ่ายปฎิคมและคณะ

คณะวิทยากร

หมายเลขบันทึก: 584492เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2015 09:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 มกราคม 2015 13:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี