คิดถึง คนบนฟ้า

ครูแอ๋ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แม่ ...นางนิคม วัฒนไชย สกุลเดิม วิสัยจร เสียชีวิต วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ วันสิ้นอายุขัยอายุ ๘๒ ปี แม่เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ แข้งขาอ่อนแรงเดินขาไม่เท่ากัน ปัดไปปัดมา สงสารชีวิตบั้นปลายที่มีโรครุมเร้า แต่ลูกทุกคนได้ดูแลแม่ดีที่สุด เพื่อตอบแทนพระคุณท่าน ลูกทุกคนรู้อนาคตแม่จะกลับมาเป็นแม่คนเดิมไม่ได้ แม่นอนลืมตารับรู้ได้แต่เปล่งเสียงพูดยังไม่ได้ ลูกทุกคนก็คิดว่าเท่านี้ก็วิเศษแล้ว พวกเรายังเห็นหน้าแม่ทุกวัน "ไม่ใช่นั่งมองแต่ภาพที่วางไว้"

แต่ .....วันนี้แม่จากพวกเราไปแล้ว พวกเราคงได้แต่ดูภาพถ่ายเมื่อคิดถึงแม่ คิดถึงคน บนฟ้า...แม่ ...ในความทรงจำของลูกทุกคน

"แม่" ..วันนี้https://www.gotoknow.org/posts/545011

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เสียใจมากนะครับ ลูกๆ ก็อยู่ในความทรงจำของแม่เช่นเดียวกันครับ

เขียนเมื่อ 

.ใจหายและคิดถึง

เขียนเมื่อ