ความสามารถในการอ่านทั่วไป (General Reading Competencies)


ความสามารถเหล่านี้ได้มาจาก the Seattle Central Community College Basic Studies ESL Curriculum และ the Washington State Core Competencies เราได้แยกแยะความสามารถเหล่านี้ให้เป็นความสามารถทั่วไป เพราะพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานในการอ่าน รายการนี้อาจแบ่งเป็นลำดับชั้น แต่บางทักษะสามารถใช้ได้ในทุกระดับ ข้อแต่ละข้อที่มีรหัส (code) ซึ่งสามารถใช้เป็นหัวข้อในแบบฟอร์ม (form) ที่เหมาะสมต่อไป

1. ประยุกต์ใช้กฎการอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ขั้นพื้นฐาน และมีความรู้ในเรื่องคำที่ใช้มาก (PHONICS)

2. อ่านและทำความเข้าใจประโยคและคำถามง่ายๆ โดยการใช้ตัวแนะทางบริบท (context clues) และความสัมพันธ์ระหว่างเสียง และสัญลักษณ์ (SENT. COMP)

3. แยกแยะระหว่างใจความสำคัญ (main idea) จาก รายละเอียดสนับสนุน (supporting details) (MAIN IDEA)

4. แปลความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคย โดยการใช้ความรู้ทางอ่านออกเสียง และสะกดคำศัพท์, การเติมอุปสรรค ปัจจัย และรากศัพท์ขั้นพื้นฐาน (WORD ANALYSIS)

5. แปลความหมายของคำที่ไม่รู้ความหมาย โดยการใช้ตัวแนะทางบริบท (the context clues) (VOCAB)

6. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านข้าม (skim) บทอ่านต่างๆ เพื่อหาใจความสำคัญ และการอ่านผ่าน (scan) เพื่อหารายละเอียด (SKIM/SCAN)

7. ค้นหาความหมายหรือการออกเสียง หรือทำตัวสะกดให้ถูกต้อง โดยการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ (DICT)

8. ปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้อง (DIRCT)

9. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหาข้อสรุป หรือพยากรณ์ผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่อ่าน (INFERENCE)

10. สังเคราะห์ (สร้างส่วนต่างๆให้เป็นส่วนใหม่) ข้อมูล จากแหล่งบทอ่านที่หลากหลาย เพื่อที่จะสร้างแผนการ, การตัดสินใจ, หรือสร้างข้อคิดเห็น (SYNTHESIS)

11. ได้รัยข้อมูลจากกราฟ (graph), ชาร์ต (chart), ไดอะแกรม (diagram), และแผนที่ (map) อย่างง่ายๆได้ (GRAPHS)

  1. อ่านสัญลักษณ์ เช่น #,@,ที่พบในเรื่องต่างๆได้ (SYMBOLS)
หมายเลขบันทึก: 584313เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2015 12:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2015 12:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี