14 / 01 / 58 ถ่ายรูปบ้านนักเรียน

วันนี้ฉันได้รับหมอบหมายให้ไปถ่ายรูปบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนักเรียนคนนี้จะได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนดี เรียนฟรี เพราะบ้านนักเรียนมีฐานะยากจน แต่นักเรียนคนนี้เรียนเก่งมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)