​กตัญญูกตเวทีมีมงคล

กตัญญูกตเวทีนี่พระสอน

เป็นคำพรมีค่ามหาศาล

เหมือนมีพระประจำใจไปเนิ่นนาน

ตลอดกาลสรรค์สร้างหนทางบุญ


เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ติดตัว

ไว้คุ้มหัวคุ้มเกล้าเราอบอุ่น

แม้นปวงเทพเทวามาเจือจุน

เป็นต้นทุนแห่งทรัพย์นับอนันต์


เมื่อมีพระกตัญญูไว้ชูเชิด

สุดประเสริฐเลิศกว่าพระอรหันต์

เมื่อคล้องคอคล้องใจไปนิรันดร์

ย่อมผูกพันอันดีมีมงคล


กตัญญูคู่ตนเป็นคนดี

รวมกตเวทีมีทุกหน

รวมทั้งสองป้องภัยให้แก่ตน

จึงสอนคนยึดมั่นกตัญญู


กตัญญูกตเวทีจึงดีนัก

คือความรักอันงดงามคือความรู้

คือหนทางสร้างคนดีชี้ให้ดู

คือของคู่ชูตนว่าคนดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...ร่วมรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ทุกท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

กตัญญูกตเวทีจึงดีนัก

คือความรักอันงดงามคือความรู้

คือหนทางสร้างคนดีชี้ให้ดู

คือของคู่ชูตนว่าคนดี


ชอบมากๆๆค่ะ