The World is Flat


การเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะกระแสเศรษฐกิจ บวกกับ เทคโนโลยี ทำให้เกิดสนามแข่งขันใหม่ ที่มีการแข่งขันสูง เชื่อมั่นตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเครื่องมือมากมายที่ต้องเลือกใช้ให้เป็น

โลกราบเรียบ

The World is Flat

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

16 มกราคม 2558

บทความนี้เป็นผลงานชิ้นแรก ๆ ที่ทำสรุปจากหนังสือต่างประเทศ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2549 เป็นหนังสือขายดี (Best Seller) เล่มหนึ่ง มีชื่อน่าสนใจคือ The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century ประพันธ์โดย Thomas L. Friedman

จากการอ่านชื่อหนังสือก็เริ่มมึน ว่าในภาษาไทยจะหมายถึงอะไร คงไม่ได้มีความหมายตรง ๆ แน่นอน เพราะ Flat ภาษาอังกฤษหมายถึงลักษณะแบนเรียบ ในความหมายจริง ๆ แล้วคงหมายถึงเวทีหรือสังเวียนการการแข่งขันใหม่ ที่ไม่มีการแบ่งรุ่นหรือมีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป เพราะทุกคนจะรู้พอ ๆ กัน

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/world-is-flat-31573072

Thomas L. Friedman เป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ระดับโลก เขาเขียนบทความลงตีพิมพ์ให้กับ New York Times ในคอลัมน์ foreign affairs เขาได้รับรางวัล the Pulitzer Prize 3 ครั้ง อีกทั้งยังเป็นผู้ประพันธ์หนังสือขายดี 3 เล่มคือ: From Beirut to Jerusalem, The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization และ Longitudes and Attitudes: Exploring the World after September 11

While We Were Sleeping

•ชาวอเมริกันคิดว่า ความรู้ทำให้ได้เปรียบ

•แต่ปัจจุบันทุกมุมโลกก็สามารถเชื่อมถึงกันได้ เป็นเครือข่ายหนึ่งเดียว ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมาก

•อย่ามองแต่เรื่องก่อการร้ายอย่างเดียว

Globalization 3.0

•1492 – 1800 โลกาภิวัฒน์ยุคแรก เมื่อเกิดประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้รู้สึกโลกมีขนาดย่อมลง

•1800 – 2000 ยุคที่สอง เกิดบริษัทข้ามชาติ ทำให้โลกใบเล็กลง

•2000 – ก้าวสู่ยุคที่สาม ทำให้รู้สึกว่าโลกใบจิ๋ว การเปลี่ยนแปลงเกิดจากบุคคลแทนที่บริษัท ประเทศจีนและอินเดียเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน

Tax Returns, Technical Support & X-rays

•วิถีใช้แรงงานและทักษะผ่องถ่ายไปต่างประเทศ เพราะค่าแรงถูก คุณภาพดี ผู้ทำเห็นคุณค่า

•การคำนวณคืนภาษี จัดทำโดยชาวอินเดียที่มีรายได้ 100 $

•การอ่านฟิล์ม CAT Scan โดยแพทย์อินเดียและออสเตรเลีย

•การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารโดยหน่วยงานของอินเดีย

การสั่งของทางโทรศัพท์ผ่านตัวแทน DELL,GE, MS, SAP ในจีนและอินเดีย

What Goes Around Comes Around

•อย่าคิดว่าอเมริกาจะเสียเปรียบอย่างเดียว

เพราะคอมพิวเตอร์ยังใช้โปรแกรม windows, chip จาก Intel, โทรศัพท์จาก Lucent, เครื่องปรับอากาศจาก Carrier, และเครื่องดื่มจาก Coke

•เพราะว่าโซเวียต จีน อินเดีย ยังทำ R&D สู้อเมริกาไม่ได้

Home sourcing

•การทำงานที่บ้านแทนทำจากสำนักงานได้ผลดี ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ

•ตัวอย่างเช่น การจองตั๋วสายการบิน Jet Blue ทำโดยตัวแทน 400 คน ที่ทำงานในบ้านตนเอง

Flat burgers

•เราขับรถสั่งแฮมเบอร์เกอร์ที่ Missouri คนที่รับคำสั่งอาจจะอยู่ที่ Colorado Springs เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอย

•หรือถ้าสั่งอาหารในร้าน ก็สามารถสั่งผ่านที่โต๊ะนั่ง โดยใช้เครื่องอ่านบัตรเครดิต

A Collective Unease

•การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมาก จนผู้คนเป็นจำนวนมากอาจตามไม่ทัน

•ผู้คนเหล่านี้ไม่ควรถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

Ten Flattening Forces

1. The Berlin Wall

2. Netscape

3. Work Flow Software

4. Open Sourcing

5. Outsourcing

6. Off shoring

7. Supply Chains

8. In sourcing

9. In-forming

10. The Steroids

1. The Berlin Wall

•การพังกำแพงเบอร์ลิน ทำให้เกิดอิสรภาพสู่ผู้คนนับล้าน

•กระแสประชาธิปไตยโหมรุนแรง

•เกิดตลาดเสรี

2. Netscape (เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว)

•มีอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น

•เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงได้สะดวก

•เรียกว่า internet boom

3. Work Flow Software

•ผลจาก อินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดผู้เขียนโปรแกรมจำนวนมากเพื่อรองรับ

•การสั่งซื้อขายออนไลน์เกิดขึ้น

•ไมโครซอฟท์ เป็นฐานทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นในหน้าจอเดียวกัน

4. Open Sourcing

•โปรแกรมฟรีบนอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ไม่ได้เกิดจากบริษัทอย่างเดียว

5. Outsourcing

การเกิด Y2K ทำให้เกิดความต้องการแก้ไขอย่างมหาศาล

•อินเดียเป็นแหล่งที่วิศวกรมีมาก ทำให้เกิดโอกาสที่ดีในการรับช่วงแก้ไขต่อ

6. Off shoring

•จีนเข้าร่วม WTO ในปี 2001 ทำให้ทุกคนต้องวิ่งเร็วขึ้นในการแข่งกับจีน

•เพราะแรงงานราคาถูก ประสิทธิภาพสูง เสียภาษีต่ำ

ตัวอย่าง Mercedes-Benz ตั้งโรงงานใน Alabama

7. Supply Chains

•ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งมอบ ผู้จำหน่าย และลูกค้า เป็นตัวอย่างของความร่วมมือกัน เช่น Wal-Mart ทำให้เกิดการใช้มาตรฐานร่วมกัน ลดการขัดข้องที่อาจจะมี

8. In sourcing

•บริษัทที่มีทุนน้อย เช่น โตชิบา ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ จะใช้บริการของ UPS ในการรับและส่งรวมถึงการซ่อมด้วย

UPS กับ Nike ก็มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน เมื่อลูกค้าสั่งรองเท้า โกดังสาขาที่ใกล้ของ UPS จะทำหน้าที่จัดส่ง

9. In-forming

•การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วเช่น Google, Yahoo และ MSN ทำให้ผู้คนหลายชาติหลายภาษา เข้าถึงได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน

10. The Steroids

•ระบบดิจิตอล มือถือ โน้ตบุ๊ก ทุกอย่างที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

•เป็นตัวเร่งสู่โลกราบเรียบเร็วขึ้น

wireless

Triple Convergence

บรรจบที่หนึ่ง เกิดจากบุคคลที่พัฒนาพฤติกรรมใหม่ ทักษะใหม่ ที่ใช้ประโยชน์จากความทันสมัย

บรรจบที่สอง เกิดจากกลุ่มคนเช่น ผู้จัดการ ที่ปรึกษา นักออกแบบ และนักธุรกิจ

บรรจบที่สาม เกิดจากมหาชนเป็นหลักพันล้าน ที่เดิมใช้ไม่เป็นพากันเฮโลมาใช้

•ทำให้เกิด IT revolution ที่ใช้ง่ายและราคาถูกลง

Identity Crisis

•ความขัดแย้งทางการเมืองจะรุนแรงมากขึ้น

•ใครจะเป็นผู้ดูแลชุมชนที่แตกต่างกัน

•ใครจะปกป้องผลประโยชน์ให้

America & Free Trade

•แนวทางที่อเมริกาจะทำ คือ การสร้างกำแพงล้อมไว้ ไม่ให้ไปลงทุนต่างประเทศ ไม่จ้างวานประเทศอื่นทำ

•ควรสร้างพนักงานความรู้ดี เพื่อขายความคิดไปทั่วโลก

Being an Untouchable

•ถ้ายกทักษะคนทำงานให้มีความรู้ และขายความคิด เป็นงานที่ใครทำแทนไม่ได้ นี่คือหลักการ "แตะต้องไม่ได้"

•ความเชี่ยวชาญของคน เป็นสิ่งที่เครื่องจักรทำไม่ได้ ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญ ก็ทำให้ตนเป็นคนที่ขาดไม่ได้ ณ ที่นั้นๆ เช่น บริกร พยาบาล ช่างตัดผม ช่างประปา ช่างไฟฟ้า เป็นต้น

The Quiet Crisis

•อเมริกาวิ่งแบบลมกรด แต่ต่างชาติวิ่งแบบมาราธอน

•มีความลับเด็ด ๆ ที่จะบอกสามประการ

1. Not enough Americans are going into science and engineering fields.

2. We are suffering from a serious lack of ambition while our competition is hungry.

3. There is an education gap emerging between the U.S and China and India.

Leadership, Muscles, Cushions, Social Activism & Parenting

•เราต้องการผู้นำที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และบอกเล่าเป็น

•คนงานต้องบริหารแบบมืออาชีพ โดยรัฐต้องช่วยออกกฎหมาย

•มีโครงสร้างบริการสาธารณะของ การรักษาพยาบาล บำนาญ สวัสดิการสังคม ส่วนการชดเชยตกงานไม่ควรทำ

•ผู้ปกครองชาวจีนและอินเดีย เป็นตัวอย่างที่ดีกว่าในเรื่อง การสร้างสรรค์ ความมานะอดทน มุ่งความเป็นเลิศ ให้แก่บุตรที่อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

Companies in the Flat World มีกฎสำหรับบริษัทที่ต้องการประสบความสำเร็จ คือ

1.When you're feeling flattened, reach for a shovel and dig inside yourself. Don't try to builds walls.

2. Learn to act really big even if you aren't. Take advantage of all the new tools for collaboration to reach farther, faster, wider and deeper.

3. If you're big, learn to act small by enabling your customers to act really big.

4. Learn to collaborate. Value creation comes from knowing that no single firm will be able to master the market alone.

5. Constantly identify and strengthen your niches and break down your business to sell yourself to your clients.

6. Outsource to win, not to shrink. Outsource to innovate faster and cheaper, to gain market share and hire more and different specialists.

7. Don't view outsourcing as betrayal. It's not for Benedict Arnolds; it's for idealists.

The Unflat World

•อย่ามั่นใจว่าเทคโนโลยีจะส่งผลดีอย่างเดียว

•ให้คอยดูคนที่ถูกทอดทิ้งไว้ด้วย ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำลายล้าง

Too Sick, Disempowered and Frustrated

•ผู้คนเป็นล้านที่เป็น เอดส์ มาเลเรีย โปลิโอ เขาเหล่านั้นอยู่อย่างปราศจากความหวัง จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนรับเข้าสมาคม

•คนส่วนน้อยที่ถูกละเลย จะมีความเคียดแค้น จะต้องใช้การเมืองเข้าช่วย เช่น ชาวอิสลามที่ก่อการร้าย ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จะทำให้โลกเกิดโกลาหล

The Environment

•ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด

•ชาวจีน อินเดีย ลาตินอเมริกา รัสเซีย ที่มีความมั่งคั่งขึ้น ต้องการรถ บ้าน ตู้เย็น เตาอบ ฯลฯ ที่ใช้พลังงานมาก อาจทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน หรือสงครามแย่งชิงแหล่งพลังงานได้

•อเมริกาต้องหาหนทางจัดการ หรืออนุรักษ์ พลังงานไว้

Conflict Resolution, Corporate Style

•สงครามอาจก่อปัญหาได้ เช่น จีนกับไต้หวัน เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อินเดียกับปากีสถาน

•วิธีแก้ปัญหาคือ ถ้าพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญแล้ว คนคงไม่อยากสู้รบ

Wait in line for burger than go to war

Imagination Starts At Home

•จินตนาการ เป็นสิ่งสำคัญ

•ให้เริ่มที่อเมริกา แล้วส่งออกความหวังให้กับพลโลก

•รักษาสมดุลของโอกาสและวิกฤติที่มีอยู่

•ทำงานหนักกว่า วิ่งให้เร็วกว่า และฉลาดกว่าคู่แข่งให้ได้

สรุปโดยย่อ The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century

•มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะกระแสเศรษฐกิจ บวกกับ เทคโนโลยี ทำให้เกิดสนามแข่งขันใหม่ ที่มีการแข่งขันสูง เชื่อมั่นตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเครื่องมือมากมายที่ต้องเลือกใช้ให้เป็น

******************************

คำสำคัญ (Tags): #World is Flat#friedman#best seller
หมายเลขบันทึก: 584048เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2015 18:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มกราคม 2015 18:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

จินตนาการ จะทำให้ เดินไปข้างหน่้าได้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี