การสื่อสารของสังคมในปัจจุบันนี้ มีปัญหามากมาย เพราะว่าการสื่อสารนั้น มันมี "ตัวหน่วง"

       ตัวหน่วง คือ ตัวที่ทำให้สารผิดเพี้ยน บิดเบื้อน ความจริงที่ผู้รับสารควรจะได้รับ

      ถ้าอยากจะให้สังคมได้รับสารที่ถูกต้อง ได้รับความจริง ก็จำเป็นจะต้องกำจัดพวก "ตัวหน่วง" ให้หมดจากสังคม

      การกำจัด "ตัวหน่วง" นั้น กระทำได้ยากมาก เพราะ "ตัวหน่วง" มักจะหลบซ่อน ไม่อยากจะเปิดเผยตัวให้ใครได้เห็น สิ่งสำคัญที่สุด เราจำเป็นจะต้องกระชากหน้ากากของพวกนี้ ให้ทุกคนได้รับรู้