น้ำสลัดที่ผสมน้ำส้ม ถ้าแช่ไว้ในตู้เย็น ควรนำมาวางทิ้งไว้ ให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิข้างนอกตู้เย็นเสียก่อน มิฉะนั้นจะตีให้เข้ากันยาก