-เนื้อสัตว์ที่แข็ง ต้องการให้เนื้อกลับคืนอยู่ในสภาพเดิม ควรนำเนื้อสัตว์มาวางในชั้นล่างของตู้เย็น เพื่อให้เนื้อสัตว์ค่อยๆละลาย ดูดความชื้นกลับเข้ามาใหม่ เนื้อสัตว์แช่แข็งที่ละลายได้ที่แล้ว ต้องรีบนำไปประกอบอาหารทันที เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ น้ำภายในเน้อจะไหลออกมา ทำให้เสียคุณค่าทางอาหาร