GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

นพพร ทัพอยู่

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

 

ผลการวิจัย

- ควรตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านการควบคุมอาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การพักผ่อน การมาตรวจนัด ตลอดทั้งควรติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยในทุกๆด้าน

 

 

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58397
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

รบกวนสอบถาม ว่าวันที่ 9 ธันวาคม 2549 นี้ไม่ทราบว่าท่างโรงพยาบาลมีการให้บริการตรวจเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเฉลิมพระเกียรติฟรีหรือเปล่า

 

 

 

 

                          ขอบคุณค่ะ