ผลการหาความต้องการของชุมชนศิลา

ของกลุ่มที่ 1 ซึ่งตัวเองได้เป็นคุณลิขิต พบว่า

  • มีความต้องการพื้นฐานเช่น โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ไฟฟ้า ถนน
  • มีความต้องการให้นักวิชาการศึกษาวิจัยเรื่อง หอยเชอรี่  ( ทำอย่างไรดีกับเจ้าหอยเชอรี่ตัวดี?ปัจจุบันได้ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพแต่ตลาดรองรับไม่มี)
  • ความต้องการให้ช่วยเหลือปัญหาเรื่องน้ำ  - -น้ำเสีย  ตลิ่งพัง (งบสิบกว่าล้านสร้างเสร็จตลิ่งก็ยังพังอยู่)
  • มีความต้องการให้จัดการกับกลิ่นที่มาจากการ "เลี้ยงหมู" - -ขนาดศึกษาเรื่องหมูหลุมแล้วยังไม่ช่วยอะไร?!?
  • และที่น่าสนใจคือ ต้องการให้ข้าราชการหรือผู้มีการศึกษาที่เข้ามาอาศัยในเขตหมู่บ้านมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณี หรือนำเอาความรู้มาช่วยพัฒนาหมู่บ้าน 

เสียงสะท้อนจากชุมชนที่ว่า

  การศึกษาไม่ช่วยพัฒนาคนเลย ฟังแล้วก็ถึงกับสะอึกเหมือนกันค่ะ

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">                                                        -น้อง-</p>