• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การสอนที่ประทับใจ

  การจัดการเรียนการสอนที่เด็กประทับใจ  
ข้าพเจ้าเข้ามาทำการสอนที่โรงเรียนวัดยวดมักจะพบปัญหาที่น่าหนักใจคือเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยวดเขียนหนังสือไม่สวยและไม้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ในเรื่องการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดยวดข้าพเจ้ามีวิธีการที่ทำแล้วเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยวดเริ่มเขียนหนังสือสวยมากขึ้นจนน่าดีใจวิธีการของข้าพเจ้าคือขณะเริ่มสอนไม่ว่าจะป็นการเขียนกระดานดำหรือการเขียนในส่วนต่างๆให้นักเรียนข้าพเจ้าจะเขียนสวยที่สุดโดยไม่เคยเขียนไม่สวยให้เด็กเห็นแม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อนักเรียนได้เห็นตัวอย่างการเขียนที่ดีนักเรียนก็จะเขียนสวยและสังเกตว่านักเรียนพยายามที่จะเขียนให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้และในขณะที่ข้าพเจ้าตรวจการบ้านถ้ามีเด็กนักเรียนคนใดเขียนหนังสือไม่สวยข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยปละละเลยจะรีบเรียกเด็กนักเรียนคนดังกล่าวมาพูดคุยให้ตระหนักถึงการเขียนหนังสือให้มีระเบียบและสวยงามจากการกระทำดังกล่าวเป็นที่น่าดีใจมากนักเรียนโรงเรียนวัดยวดเขียนหนังสือสวยและเป็นระเบียบอย่างมาก ในเรื่องการคิดวิเคราะห์นั้นข้าพเจ้าจะพยายามให้เด็กทำงานหรือตอบคำถามของครูจะฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ให้มากที่สุดและที่สำคัญจะให้เด็กฝึกทำข้อสอบก่อนและหลังเรียนเป็นแบบคิดวิเคราะห์ตลอดที่การสอนผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนวัดยวดสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 58384
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 4
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ชื่นในแทนผอ.และผู้ปกครองโรงเรียนวัดยวดจังค่ะ
เห็นด้วยกับการฝึกคัดลายมือให้กับนักเรียนเพราะจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กเพราะนักเรียนปัจจุบันลายมือสวยหายากมากส่วนใหญ่นิยมเขียนแบบวัยรุ่นอ่านยากมากถ้าฝึกให้เด็กไทยลายมือสวยแต่เล็กๆก็คงจะดีไม่น้อย ฝึกต่อไปนะคะจะเป็นกำลังใจให้
เห็นด้วยจะนำวิธีนี้ไปใช้ฝึกกับนักเรียนบ้าง

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ