วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ได้ติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ เพื่อใช้ในการสัมนาแหล่งฝึกนิสิต ทางภาควิชาเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งบันทึกภาพ และทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตั้งด้านหน้างาน รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยในการใช้อุปกรณ์สื่อ ในการบรรยายต่างๆ ตลอดทั้งวัน

และในเวลา 10.00 น.วันเดียวกันได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์โสตฯ ไปติดตั้งให้กับทางภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ด้วย