ถ้าขาดครีมให้ใช้ไข่ขาวตีจนข้น แล้วฝานกล้วยหอมเล็กน้อย ใส่ลงตีจนเข้ากัน