สัปดาห์ที่ 11 (14/01/2558) "อาจารย์นิเทศน์"

เช้าวันพุธ วันนี้ต้องมาโรงเรียนเช้าเป็นพิเศษ กว่าทุกวันเพราะเป็นเวรประจำวัน เนื่องจากท่านผู้อำนวนการได้กำชับให้ครูเวรประจำวัน ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเพื่ออำนวนความสะดวกให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วดูแลความปลอดภัยของนักเรียน


วันนี้คาบเช้า มีสอน 1 ชั่วโมงในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น ป.5 เป็นการสอนให้นักเรียนใช้โปรแกรมตกแต่งรูป ก่อนที่จะนำเข้าไปใช้ใน E-Book ด้วยโปรแกรม Photoscape นักเรียนมีการตอบรับที่ดีเพราะโปรแกรมนี้มีเอฟเฟคเยอะ สามารถตกแต่งออกมาได้อย่างสวยงามและนักเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานตัวเอง


ตอนเที่ยงวันนี้อาจารย์สาโรจน์ สอาดเอี่ยม เข้ามานิเทศศึกษาติดตามนักศึกษาในการออกมาฝึกประสบการณ์ และดูการสอนวิชาในภาคบ่าย โดยมีคาบสอน คอมพิวเตอร์ 1 ชั้น ป.4 วันนี้จะเริ่มสอนในโปรแกรม Microsoft Excel นักเรียนบางคนก็สามารถทำได้ตามคำสั่ง แต่งบางคนยังทำไม่ได้ ปัญหาคือ ความรู้พื้นฐานของนักเรียนไม่เท่ากัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)