อุปนิสัยที่ 8


ภาวะผู้นำในแบบที่ก่อเกิดผู้ตาม คือ เราต้องคำนึงถึงการรับใช้ผู้อื่นยิ่งกว่าการคำนึงถึงตนเอง

อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่

The 8th Habit (in a Nutshell)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

10 มกราคม 2558

บทความนี้ สกัดมาจากหนังสือเรื่อง อุปนิสัยที่ 8 ประพันธ์โดย Stephen R. Covey เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/8th-habit-31407883

Life is short. So …..

 • What Makes Life Worth Living ?
 • What Is Missing ?
 • How Do I Know ?
 • How Do I Show ?
 • Where Are The Answers ?
 • What Do I Need To Learn ?
 • How Will I Be Remembered ?
 • What Do I Dream of ?
 • What Is My Fire Within ?

How To … To Live, To Learn, To Love, and To Leave

7th Habit & 8th Habit (1 - 3 พึ่งตนเอง 4 – 6 พึ่งพากันและกัน 7 – 8 เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่น)

1.แคล่วคล่องว่องไว

2.ใส่ใจผลลัพธ์

3.จับสิ่งจำเป็น

4.เน้นชนะด้วยกัน

5.สรรสร้างพลังสู้

6.รู้เขารู้เรา

7.เฝ้าลับคมเลื่อย

8.ค้นพบเสียง (VOICE) ในตน

4 ขั้นความต้องการของมนุษย์

 1. ความอยู่รอด = การใช้ชีวิต = To Live = กาย
 2. การพัฒนา = การเรียนรู้ = To Learn = สติปัญญา
 3. ความสัมพันธ์ = การรู้จักรัก = To Love = จิตใจ
 4. มีคุณค่า = การสร้างตำนาน = To Leave = จิตวิญญาณ

ให้แกะกล่องพรสวรรค์ 3 อย่าง

1. เสรีภาพและอำนาจในการเลือก

 • สิ่งเร้า ทำให้เกิด การตอบสนอง แต่คนเรา มีเสรีภาพในการเลือก

2. กฎแห่งธรรมชาติ หรือหลักการสากลที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา

 • เข้าใจธรรมชาติ
 • สอดคล้องกับธรรมชาติ
 • ไม่ฝืนธรรมชาติ
 • เชื่อว่ากรรมย่อมมีผลของกรรม

3. ความสามารถ 4 มิติของมนุษย์

 • กาย (physical Quotient) วินัย (มุ่งมั่น ทุ่มเท) = Successor
 • จิตใจ (emotional Quotient) วิสัยทัศน์ (มองด้วยสติปัญญา) = Leader
 • สติปัญญา (intellectual Quotient) ไฟในตน (เชื่อมั่น ปรารถนา) = 7th Habit
 • มโนธรรม (spiritual Quotient) มโนธรรม (ศีลธรรมในใจ) = 8th Habit

Physical Quotient (PQ)

 • กินอาหารอย่างฉลาด
 • ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ
 • พักผ่อนอย่างถูกวิธี

Intellectual Quotient (IQ)

 • การเรียน/การสอน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • การรู้จักตนเองมากขึ้น
 • การเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่น และลงมือปฏิบัติ

Emotional Quotient (EQ)

 • ความตระหนักตน
 • การจูงใจตนเอง
 • การควบคุมตนเอง
 • ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • ทักษะทางสังคม

Spiritual Quotient (SQ)

 • ความซื่อสัตย์สุจริต
 • ช่วยเหลือผู้อื่น
 • ค้นพบเสียงในตนเอง

4 ปัญหาท้าทายผู้นำ

 • เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นพบ "เสียง" ภายในตนเอง

1.การเป็นแบบอย่าง (มโนธรรม) SQ

2.การกำหนดทิศทาง (วิสัยทัศน์) IQ

3.การปรับแนวทาง (วินัย) PQ

4.การปลดปล่อยศักยภาพ (ไฟในตน) EQ

10 วิธีการสร้างความไว้วางใจ

1.ความพยายามเข้าใจผู้อื่นก่อน

2.การรักษาสัญญา

3.ความซื่อตรง เปิดเผย

4.ความเมตตา ให้เกียรติกันและกัน

5.การคิดแบบ ชนะ/ ชนะ หรือ ไม่ตกลง

6.การสื่อสารให้ชัดแจ้ง

7.ความภักดีต่อผู้ไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้น

8.การรู้จักขอโทษ

9.การฟังเสียงสะท้อนโดยไม่กล่าวโทษ

10.การรู้จักยกโทษให้ผู้อื่น

ทางเลือกที่สาม

 • ไม่ใช่การประนีประนอม แต่เหนือจุดกึ่งกลางเป็นยอดสามเหลี่ยม
 • เป็นความคิดแบบ ชนะ/ชนะ
 • กลไกคือการสื่อสาร (เปิดใจฟัง)
  • เป็นศัตรู 1 + 1 = -1
  • ปกป้องตนเอง 1 + 1 = 0.5
  • ประนีประนอม 1 + 1 = 1.5
  • ทางเลือกที่สาม (ผนึกกำลัง) 1 + 1 = 3 (win/win)

ความสำเร็จขององค์กร: มีจุดหมายและนำไปปฏิบัติ (Focus & Execution)

หนทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ

 • ความชัดเจน (มีความชัดเจน การมีส่วนร่วม)
 • ความมุ่งมั่น (ทำงานแบบองค์รวม)
 • ความเชื่อมโยง (ปรับโครงสร้าง)
 • การเอื้ออำนวย (ปรับวัฒนธรรม)
 • การผนึกกำลัง (ทางเลือกที่สาม)
 • ความรับผิดชอบ (มีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน)

สรุป

อุปนิสัย 8 ประการ

 • บุคคลประกอบด้วย กาย จิตใจ สติปัญญา และ จิตวิญญาณ
 • การเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่เราเลือกเอง ไม่ได้ขึ้นกับตำแหน่งหน้าที่
 • ภาวะผู้นำในแบบที่ก่อเกิดผู้ตาม คือ เราต้องคำนึงถึงการรับใช้ผู้อื่นยิ่งกว่าการคำนึงถึงตนเอง***********************************************


หมายเลขบันทึก: 583753เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2015 05:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มกราคม 2015 15:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี