หนูน้อย นะขอ (วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...หนูน้อย นะขอ คุรุถนอม............แนะตะล่อม กมลงาม

เรียนรู้ สงบ สติ ผละทราม............ขณะซึ่ง สนุกเรียน


...เด็กน้อย นะคอย คุรุประคอง......จิตปอง ขยันเพียร
ทางธรรม จะมุ่งมุ ลุ บ่เบียน...........ปฏิบัติ ขจัดเข็ญ


ตะล่อม = ว. ลักษณะการพูดหว่านล้อมหรือรวบรัดให้เข้าสู่จุดหมายหรือเข้าประเด็น
เบียน = ก. รบกวน, ทําให้เดือดร้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)