เที่ยวญี่ปุ่นปีใหม่ 2558 (ตอนที่3)

อรปภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ญี่ปุ่น

บันทึกเที่ยวญี่ปุ่นปีใหม่ 2558

ขอนำท่านไปชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สองแห่งคือ ปราสาททอง และศาลเจ้าเฮย์อัน

มีบรรยากาศมาให้ชมเช่นเคยค่ะ

ไกด์(คุณต้อม) กำลังอธิบายแผนที่ สถานที่ ทางเดินชมปราสาททอง

วิวสวยในการเก็บภาพ ประวัคิศาสตร์ ให้สมาชิกฟังอย่างละเอียด

ปราสาททอง หรือ คินคาคุจิ สร้างเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ

ตั้งตระหง่านอยู่กลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่น ตัวปราสาทโดดเด่น

ด้วยสีทองส่องประกายระยับ ยามกระทบแสงอาทิตย์

ไกด์ เล่าว่า เดิมท่านโชกุนยกให้ อิคคิวซัง เนื่องจาก ไม่มีทายาท

โดยชื่นชมในความสามารถ มื่อท่านโชกุนจากไป ปราสาท

จึงอยู่ในความดูแลของอิคคิวซ้ง และอิคคิวซังเห็นว่า เป็นของสูง

จึงได้นำมาเก็บรักษาเป็นสมบัติของวัด สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

บริเวณกว้างใหญ่ ทางเดินรอบปราสาท ทำเอาเหนื่อยพอประมาณค่ะ

มีศาลเจ้าให้ไหว้ขอพร และมีของที่ระลึกจำหน่ายด้วย

บันทึกนี้คงจะยาวไปขอนำชม ศาลเจ้าในบันทึกหน้านะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคความเห็น (0)