การเรียนรู้ที่เป็นอยู่กับที่ควรจะเป็น

Hourngoo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในวันที่3 ของการเปิดเรียนของปี3ภาคเรียนที่2 ได้มีการเริ่มเรียนวิชาใหม่ของหลักสูตรกิจกรรมบำบัด ชื่อวิชาว่า การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางกิจกรรมบำบัด Evidence Based Practice กับอ.ป๊อป จาการเรียนในวันนี้ได้รับความรู้ใหม่มากมายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยสรุปใจความหลักได้ว่า

การเรียนรู้ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตของเรานั้นยังเป็นแค่ "ความรู้ที่มาไวไปไว (Fast Knowledge)" ถือเป็นแค่ข้อมูล (Data) ที่เมื่อผ่านไปแล้วเราก็ลืมไม่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น การรวบรวมเอกสารการเรียนการสอนเรื่องต่างๆ ซึ่งเมื่อเราย้อนกลับมาอ่านทบทวนอีกเราก็จะไม่สามารถจดจำได้หมด หรือบางทีอาจจะอ่านสิ่งที่เราเขียนบันทึกไว้ไม่ออกเลยก็เป็นได้

เมื่อเราต้องการจะทำให้ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืน จดจำได้ มั่นคง ให้กลายเป็น "ความรู้ที่ใช้ได้จริง (Slow Knowledge)" เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง โดยขั้นแรกเราจะต้องมีการสืบค้นสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งจากวารสาร (Journal) ต่างๆ จากนั้นเราก็นำความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามกับผู้รู้ ผู้เชียวชาญในเรื่องนั้นๆ มีการได้ลงมือทำด้วยตนเอง (Learn by doing) ฝึกซ้ำๆจนทำให้เรามีความรู้นั้นคงอยู่ ซึ่งการทำให้Fastไปเป็นSlow Knowledge จะต้องฝึกฝนและทำตลอดเวลา ตลอดชีวิต เพราะความรู้ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ

การเรียนในวันนี้ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าจะต้อง"เปลี่ยน"แนวการเรียนรู้แบบเดิมๆของตัวเราเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)