การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Note Pad


เขียนด้วยประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ เหตุที่เขียนนี้ก็เพราะเขียนบทความใส่ลงบล็อก (Blog) แล้ว ตารางมันไม่เป็นไปตามที่กำหนด ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/583559/edit

วิธีการสร้างตารางเป็นเวบเพจด้วยโปรแกรม Note Pad ของวินโดว์ส

(เขียนด้วยประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ เหตุที่เขียนนี้ก็เพราะเขียนบทความใส่ลงบล็อก (Blog) แล้ว ตารางมันไม่เป็นไปตามที่กำหนด เพราะแต่ละเวบไซต์จะใช้ภาษาโปรแกรมที่ต่างกันไป ต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนการใช้ภาษา html)

1. เขียนแท็กคำสั่งสร้างตาราง เริ่มต้นด้วยแท็ก เทเบิ้ล ปิดด้วยแท็กเครื่องหมายแสลช เทเบิ้ล<Table> _ _ _</Table>

2. แท็ก (<ทีบอดี้>) <Table><Tbody><tr> _ _ _</tr></Tbody></Table> จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้มันแสดงผลข้อความที่เราเขียนภายในแท็ก<tr> _ _ _</tr> หรือ <td> _ _ _</td> เท่านั้น

3. เขียนแท็กสร้างแถวแรก คอลัมน์แรก เข้าไปในแท็กเทเบิ้ล
<Table><Tbody><tr><td> _ _ _</td> </tr></Tbody></Table> ถ้าเขียนข้อความใดๆลงในช่องว่างนี้ แล้วเซฟแอ็ส (ชื่อไฟล์ .html มันจะแสดงผลออกมาตามที่เขียน)

<html>
<Table border="1" width="800px">
<Tbody>
<Body>
<tr>
<td>
คอลัมน์ที่ 1 Create Table with Note Pad (This text statement will be show on web browser page)
</td>
</tr>
</Table>
</html>

ตัวอย่างภาพที่เห็นในเวบเพจ ในสิ่งที่เราเขียนแท็กข้างบน save as ในไฟล์ ---.html แล้วไปดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์นี้ มันจะไปแสดงผลในเวบเพจที่มีตาราง 1 ตาราง มีแถวเดียว คอลัมน์เดียว ดั่งที่เป็นรูปข้างล่างนี้

ภาพแสดงตาราง 1 แถว 1 คอลัมน์


ภาพแสดงตาราง 1 แถว 2 คอลัมน์ (คอลัมน์ 1 จะยาวตามข้อความ เพราะเราไม่ได้กำหนดความกว้างคอลัมน์)

4. แต่เราอาจจะมีข้อความหลายบรรทัด หลายบท หลายตอน ที่ต้องแยกจากกัน เราก็ต้องแยกบรรทัด แยกคอลัมน์ โดยเขียนแท็กเพิ่มเติมจากคราวที่แล้ว คือเพิ่มชุดที่แล้วเข้าไปในบรรทัดใหม่ <tr><td>---</td><td>---</td></tr>
เราจะเขียนแท็กให้แบ่งหน้าตารางเป็น 2 แถว 2 คอลัมน์
<Table border="1" width="800px">
<Tbody>
<Body>
<tr>
<td>
คอลัมน์ที่ 1 Create Table with Note Pad (This text statement will be show on web browser page)
</td>
<td>
คอลัมน์ที่ 2 แถว(row)ที่ 1
</td>
</tr>

<tr>

<td>

คอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 2

</td>

<td>

คอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 2

</td>

</tr>
</Table>
</html>


ชุด ทีอาร์สีเหลือง คือชุดแถวที่ 1 และชุด ทีอาร์ตัวหนาต่อมาคือ ชุดแถวที่ 2

4.1 การเขียนตาราง แบบ 4 คอลัมน์(columns) 7 แถว(rows)

<Table border="1" border-color="black" width="800px">

<Tbody>
<Body>
<tr id1>
<td id1>
คอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 1
</td>
<td id2>
คอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 1
</td>
<td id3>
คอลัมน์ที่ 3 แถวที่ 1
</td>
<td id4>
คอลัมน์ที่ 4 แถวที่ 1
</td>
</tr>

จะมีชุด ทีอาร์ ไอดี1 ไปอีก6 ชุด(รวมเป็น7ชุด) ทีอาร์ไอดี7 ภายในทีอาร์ ก็จะมี 4 ทีดี


<tr id1><td id1></td><td id2></td><td id3></td><td id4></td></tr>
- - -
<tr id7><td id1></td><td id2></td><td id3></td><td id4></td></tr>
ภาพแสดงบนเวบเพจการเขียนตาราง แบบ 4 คอลัมน์(columns) 7 แถว(rows)


4.2 ตารางที่มีหลายคอลัมน์หลายแถว แล้วอาจจะยังไม่ถูกใจ เราอาจจะสร้างตารางแบบรวม คอลัมน์2อันมาเป็นอันเดียวกัน ก็ทำได้ดังนี้
<tr id1>

<td id1 colspan="2"> (เขียนในแท็ก ทีดี ไอดี1 colspan="2" collapse(ก้าวข้าม) 2 columns

คอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 1

</td>

<td id3> (สังเกตดู จะเห็นว่า <td id2> หายไป เพราะเราต้องลบออก ถ้าไม่ลบออก มันจะแสดงผลเป็น 5 คอลัมน์)

คอลัมน์ที่ 3 แถวที่ 1

</td>

การสร้าง colspan="2" ดังภาพ figure#5 ตัวอย่างข้างล่างนี้
4.3 สร้างตารางแบบรวม คอลัมน์2อัน มาแล้ว ต่อไปลองสร้างตารางแบบ colspan="4"

<td id1 colspan="4"> (เขียนในแท็ก ทีดี ไอดี1 colspan="4" collapse(ก้าวข้าม) 4 columns

คอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 1

</td>

</tr>

<tr id2> (สังเกตดู จะเห็นว่า <td id2><td id3><td id4> หายไป เพราะเราต้องลบออก ถ้าไม่ลบออก มันจะแสดงผลเป็น 7 คอลัมน์)


ตารางแสดงการใช้คำสั่ง colspan="4"


4.4 การสร้างตารางแบบ รวม 2 แถว ในหนึ่งคอลัมน์ rowspan="2"

<tr id2> เริ่มจากทีอาร์ ไอดี2(แถวที่2)

<td id1 rowspan="2"> เขียน owspan="2" ใส่ไปหลัง ไอดี1

คอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 2

</td>

<td id2>

คอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 2

</td>

<td id3>

คอลัมน์ที่ 3 แถวที่ 2

<t/d>

<td id4>

คอลัมน์ที่ 4 แถวที่ 2

</td> ในชุด ทีอาร์ ไอดี2 นี้ ทีดี อยู่ครบ 4 ตัว

<tr id3>

<td id2> สังเกตที่ เริ่มต้นแถว ทีอาร์ ไอดี3 จะไม่เห็น ทีดี ไอดี1 จะมาเห็น ทีดี ไอดี2 นี่เลย


ตารางแบบ rowspan="2" คอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 2 จะรวมกับ คอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 3 ซึ่งถูกลบออกไป

5. การกำหนดความกว้าง และสีของตารางและส่วนอื่นๆ
5.1 <Table border="1" border-color="black" width="800px"> ขอบ=1 สีขอบ=ดำ กว้าง=800px(พิกเซ็ล)

<Tbody>

<Body>

5.2 กำหนดตารางให้เป็นสี Table color green เขียนคำสั่งดังนี้


<Table bgcolor="green" border="1" border-color="black" width="800px">

5.3 กำหนดแถวให้เป็นสี row bgcolor


เขียนแท็ก bgcolor แทรกเข้าไปหลัง ไอดี4 <tr id4 bgcolor="orange"> เพียงแค่นี้พื้นหลังแถว4ก็จะเป็นสีส้ม


5.4 จะกำหนด cell (เซ็ลคือ ช่องหนึ่งๆในตาราง) ให้เป็นสีเพื่อเน้นข้อความภายใน

<tr id2>

<td id1 rowspan="2" bgcolor="red"> ตำแหน่งที่1
///

<tr id3>

<td id2>

คอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 3

</td>

<td id3 bgcolor="red"> ตำแหน่งที่2
///
<tr id6>

<td id4 bgcolor="red"> ตำแหน่งที่3


6. การเขียนย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ ใช้แท็ก <p></p>
<p>

การใช้แท็ก พี เพื่อใช้ขึ้นบรรทัดใหม่

</p>

6.1 การใช้แท็ก <br>(แปลว่า break rule คือการเปลี่ยนแปลงทันใด) เป็นการสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่แบบแถวชิด(บน-ล่าง) ปกติจะเขียนข้อความใส่เวบเพจเราจะเขียนไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ตัดประโยคลงมาบ้าง มันจะยาวไปตลอด หน้าเวบเพจกว้างแค่ไหนมันก็แสดงไปถึงนั่น แต่ถ้าเราใช้คำสั่ง <br> ท้ายประโยคใด มันก็จะตัดประโยคลงมาบรรทัดใหม่โดยบรรทัดจะชิดบน ถ้าใช้แท็ก พี <p> บรรทัดมันจะห่างจากบรรทัดบนกว้างกว่า บีอาร์ <br>

ขอจบการสร้างตารางง่ายๆ จากโปรแกรมโน๊ตแพ็ดจากวินโดว์สเพียงแค่นี้


ท่านนบีฯสอนไว้ว่า "การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟัรดูสำหรับมุสลิมทุกคน" ต้องไขว่คว้าหาความรู้ทั้งทางศาสนาและทางดุนยาด้วย และท่านนบีสั่งไว้อีกว่า ให้เดินเป็นสายกลาง

จากอาอิชะห์(รอดิยัลลอฮ์อันฮา) เล่าว่า แท้จริงท่านนบีฯ(ซ็อล ลัลลอฮุ อ้าลัย ฮิ วะ ซัลลัม) ได้เข้ามาหานาง และได้พบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับนาง ท่านนบีได้กล่าวว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร อาอิชะห์ตอบว่า ผู้หญิงคนนี้คือ(ระบุนาม) แล้วเล่าให้ท่านนบีฯฟังถึงการทำละหมาดของหล่อน(ว่าหล่อนทำละหมาดในเวลากลางคืนโดยไม่หลับไม่นอน) ท่านนบีฯกล่าวว่าพอแล้ว ท่านทั้งหลายจงกระทำในสิ่งที่มีความสามารถ สาบานต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะไม่เบื่อ(ที่จะให้ผลบุญ) จนกว่าท่านทั้งหลายจะเบื่อหน่าย(จากการทำความดี) และปรากฏว่ากิจกรรมของศาสนาที่อัลลอฮ์รักยิ่งคือ กิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติทำเป็นนิจสิน (รายงานโดยบุคอรี มุสลิม อบูดาวูด และนะซาอี / จากอัตต๊าจ หะดีษซอเฮี้ยะฮ์ เล่ม1 หน้า 15 บทที่7 โดยอรุณ บุญชม)

"ท่านนบีฯไม่ได้ให้ทำแต่อิบาดะห์มากอย่างเดียว ท่านบอกว่าท่านยังต้องนอน ท่านยังเว้นการทำอิบาดะห์ที่เป็นสุนัตไปบ้าง ท่านให้หาความรู้ด้านอื่นด้วย เช่นท่านสอนให้เรียนรู้ภาษาอื่นๆ เอาไว้ แต่ไม่ได้ให้เดินตามวัฒนธรรม ประเพณีอื่นๆ เพราะภาษาคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง สมัยหลังๆท่านนบีฯอิสลามเผยแผ่ไปกว้างไกล มีอุลามามากมายในทุกสาขาวิชา ดาราศาสตร์คิดค้นปฏิทินกอเกเรียนที่ฝรั่งมันใช้ในปัจจุบัน เป็นปฏิทินสุริยะคติ ส่วนปฏิทินจันทรคติที่ชาวยิว คริสต์โบราณและอิสลามใช้กันมาเนินนานหลายพันปีแล้ว ความรู้ในสาขาวิชาด้านต่างๆ ที่มุสลิมค้นพบและเผยแผ่ความรู้ออกไป เช่น คณิตศาสตร์ เคมี แพทย์ กฎหมาย การชลประทาน(ส่งน้ำ) ฯลฯ ถ้าพวกอุละมารุ่นเก่าๆ เน้นแต่ทำอิบาดะห์อย่างเดียว ก็คงไม่ได้ค้นพบศาสตร์ความรู้ต่างๆ ที่โลกเราได้เอามาเล่าเรียนกันจนถึงทุกวันนี้ "

External Links:
http://www.sompongtaruwan.net/HTML/HTML.html
http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/13
http://www.thainextstep.com/html/html_03.php

เรียบเรียงและเขียนโดยอานนท์ เพ็ญพันธ์ 02/01/58 19:21:32 น. aswasal@gmail.com

ส่งไปเฟส /notes ตอนที 4/4

หมายเลขบันทึก: 583559เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2015 05:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มกราคม 2015 05:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี