หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based)

Momo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) คืออะไร?

หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ สิ่งที่เป็นข้อมูลแบบลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงอย่างยาวนาน ที่เรียกว่า 'Slow knowledge' ไม่ใช่ความรู้ที่ได้รับมาอย่างรวดเร็วและตัวผู้รับลืมไปอย่างรวดเร็ว (Fast knowledge)

ต้องทำอย่างไรถึงทำให้ข้อมูลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์?

- ข้อมูลที่ใช้ในสถานการณ์เดียว เรียกว่า ข้อมูลจำแลง

- ข้อมูลที่ใช้ในหลายสถานการณ์ เรียกว่า ข้อมูลจำลอง ซึ่งได้มาจากการสืบค้นหาข้อมูล (Slow knowledge type 1)

- เมื่อทำการถามผู้รู้ ฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า ข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Slow knowledge type 2)

- สุดท้ายเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และนำมาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จะเรียกว่า ข้อมูลที่จำเป็นที่สุด (Slow knowledge type 3)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OTMU studentความเห็น (0)