หลักฐานเชิงประจักษ์ นั้นหรือ??

หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่เกิดจากการเรียบเรียงข้อมูลที่เป็น"ลายลักษณ์อักษร"

แต่!!ถ้าสิ่งที่ได้มาเป็นสิ่งที่มาเร็วไปเร็วหรือที่เรียกว่า"fast knowledge"(ภาษาชาวบ้านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา) สิ่งนั้นจะเป็นแค่ข้อมูล(data)เท่านั้น

แต่!!ถ้าเป็นความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงนั้นจะเรียกว่า"Slow knowledge" ซึ่งจะเกิดจากการเรียนรู้ที่ลงมือทำนั่นเอง

แล้วไหนละหลักฐาน??

ความรู้ที่เราได้มาถ้าเป็นความรู้จริง จะเป็น"หลักฐาน" ซึ่งหลักฐานที่จะได้มาก็มาจากการสืบค้นข้อมูล

ข้อมูลที่ได้มามีหลายแบบ

1.จำแลง คิอ ข้อมูลที่ได้มาชั่วครู่

2.จำลอง คือ ข้อมูลที่จำเป็นหลายๆครั้ง ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็น Slow knowledge1 และจะได้มาจากการสืบค้นข้อมูล

3.จำเป็นอย่างยิ่ง จากการได้ถามผู้รู้ การฝึกทำซึ่งจะเป็น Slow knowledge2

4.จำเป็นที่สุด จะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นตำราชีวิตหรือเรียกอีกอย่างว่า "หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence based pratice)" นั้นเอง

^_______^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดของฉันความเห็น (0)