คู่มือภาษา "ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร" ฟรี

สำนักบริหารการสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

.

จัดทำ "คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร

สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

.

Manual Using Four Languages

Thai-English-Myanmar-Cambodian For

Health Personnel in Providing Services to Foreigners

.

คู่มือนี้ดีอย่างไร

(1). ให้คนไทย เรียนภาษาอังกฤษ-ไทย_พม่า-ขแมร์ (เขมร) ได้ (มี 4 ภาษา)

(2). ให้คนต่างชาติที่อ่าน "อังกฤษ-พม่า-ขแมร์ (เขมร)" ออก เรียนภาษาไทยได้

(3). ใช้สื่อสาร กับ คนต่างชาติ โดยชี้ไปที่ ตาราง 4 ภาษา ได้ทันที

.

ดาวน์โหลด pdf ไว้อ่าน หรือ พิมพ์ฟรีได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)