สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖๑)

"เสาร์แสนสุข ผูกใจ ให้ห่างทุกข์

เสาร์สนุก สุขอุรา พาแจ่มใส

เสาร์สำราญ ผ่านทุกข์ ปลุกจิตใจ

เสาร์วิไล ใจสว่าง สร้างปัญญา

เสาร์แฉล้ม แจ่มตา ฟ้ากระจ่าง

เสาร์สล้าง สร้างจิต คิดหรรษา

เสาร์สดชื่น รื่นรมย์ สมอุรา

เสาร์เริงร่า พาฝัน วันหยุดเรา"

Morning exercise 13/12/14

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)