สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖๐)

"ศุกร์สิรี สวัสดี ศรีสวัสดิ์

ศุกร์พิพัฒน์ สวัสดี ทวีผล

ศุกร์สดชื่น รื่นฤดี มีทุกคน

ศุกร์กมล พ้นทุกข์ สุขมากมาย

ศุกร์สวัสดิ์ พัฒน์พงศ์ วงศ์สวัสดิ์

ศุกร์นิวัฒน์ สวัสดิ์ไว้ ไม่เสื่อมหาย

ศุกร์ราบรื่น ชื่นใจ ไม่เสื่อมคลาย

ศุกร์สมหมาย หายทุกข์ สุขสมปอง"

Morning exercise 12/12/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์



ความเห็น (0)