ส่งท้ายปีเก่า..โชคดี ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

เหมือนพระมาโปรดเลยครับ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท่านบริจาคเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผมกับเพื่อนครูดีใจจนน้ำตาไหล ผมได้กำลังใจ ที่จะก้าวต่อไป มุ่งมั่นให้กับงานพัฒนาการศึกษา ในชุมชนท้องถิ่นกันดารแห่งนี้.....

เรียน คุณบุญชู ลิ่มอติบูลย์ ที่เคารพ <?xml:namespace prefix = o />

ผม นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ อายุ ๕๒ ปี

การศึกษาปริญญาโท วิชาเอก ประถมศึกษา มศว ประสานมิตร

บริหารโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้มา ๘ ปีเศษ ไม่คิดย้ายไปไหนครับ ต้องการสร้าง

คุณภาพ

ให้เกิดขึ้นในชุมชนที่ยากจน ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ก็ทำได้

</strong>

ท่านครับ โรงเรียนบ้านหนองผือ

ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นวิชาการ

และมีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ทำจริงจังและยั่งยืน แต่ละปี จะมีคนมาศึกษาดูงานมากมาย ทั้งที่มีครูเพียง ๕ คน

นักเรียน ๖๘ คน

</strong>

ผมทำงานหนัก..เพื่อทำวิกฤติให้เป็นโอกาส

ไหว้พระขอพรและไหว้ศาลพระภูมิ ช่วยลูกด้วยเถิด

ลูกจะไปไม่ไหวแล้ว

ช่วยดลบันดาลให้ มีคนดี มีใจเมตตา มาร่วมพัฒนาโรงเรียน ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ

และก้าวทันโลกยุคเทคโนโลยี ให้เด็กมีโอกาสและประสบการณ์ที่กว้างไกลขึ้น..ด้วยเถิด

</strong>

เหมือนพระมาโปรดเลยครับ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท่านบริจาคเงิน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

</b>

ผมกับเพื่อนครูดีใจจนน้ำตาไหล ผมได้กำลังใจ

ที่จะก้าวต่อไป มุ่งมั่นให้กับงานพัฒนาการศึกษา ในชุมชนท้องถิ่นกันดารแห่งนี้

</strong>

ท่านครับ..โรงเรียนผมไม่เคยมีห้องสมุดเป็นเอกเทศ..วันที่

๑๖ พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อนมัธยมโรงเรียนปากเกร็ด บริจาคให้ ๓๕,๐๐๐ บาท ผมได้ลงมือปักเสา

สร้างห้องสมุดแล้วครับ ห้องสมุดขนาดเล็ก มีขนาดกว้าง

๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตั้งใจสร้างไม่ให้เกินวงเงิน ๒ แสนบาท วันที่ ๘ ก.พ.๒๕๕๘ นี้

ผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่ทำงานโรงงานที่กรุงเทพฯจะนำผ้าป่าการศึกษาไปทอดที่โรงเรียน

เขาบอกว่าจะได้เงินทำบุญกับโรงเรียน ราว ๖ หมื่นบาท

</strong>

ผมจึงขออนุญาตเรียนท่านว่า ผมจะนำเงินบริจาคของท่าน

๑ แสน ไปสร้างห้องสมุด

</b>

อีก ๕ หมื่น

จะนำไปเป็นทุนการศึกษา เข้าโครงการอาหารกลางวัน และพัฒนาเกษตรพอเพียงของโรงเรียน

ครับ และเรียนขออนุญาตท่าน จะจัดให้มีพิธีการรับมอบเงินของท่าน

ในวันที่ ๘ ก.พ.

และเมื่อสร้างห้องสมุดเสร็จแล้ว(ราวเดือน พ.ค. ๕๘) ผมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเรียนขออนุญาตท่าน

ตั้งชื่อห้องสมุดว่า

ลิ่มอติบูลย์" หรือ ให้ท่านเป็นผู้ตั้งชื่อให้

ตามแต่ท่านจักเห็นสมควร ครับ

</strong> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" class="MsoNoSpacing"> ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดปี ๒๕๕๘ และตลอดไป ครับ </p>

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑ มกราคม ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ผอ. คนขยันครับ

เขียนเมื่อ 

ดิฉันชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิต จึงหนังสือหลายพันเล่ม แบ่งบริจาคไปจำนวนหนึ่ง ที่เหลือดูจะมีเนื้อหาเกินอายุเด็ก ต้องการแบ่งเข้าห้องสมุดของโรงเรียน โดยขอให้คุณครูคัดแยกส่วนของเด็ก ส่วนของครู และส่วนของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่จะมาใช้ร่วมกัน .. ขอที่อยู่เพื่อทะยอยจัดส่งให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอสาธุๆและยินดีด้วยคนครับ

ได้ห้องสมุดแล้วนะครับ

เขียนเมื่อ 

สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับ อนุโมทนาบุญนะครับ