MindMap : ปลูกผักสวนครัว

krunarong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปีใหม่นี้...ตั้งใจว่าจะปลูกผักสวนครัวให้หลากหลายชนิด..จึงลองเขียนเป็นแผนที่ความคิด และคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจบ้าง..จึงนำมาบันทึกไว้...ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกวี บทเพลง ศิลปิน ศิลปะ สุนทรียแห่งชีวิตความเห็น (0)