เศรษฐกิจพอเพียง (วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....พอเพียง ประเดิมสติประจักษ์.........สิสลัก ณ แก่นใจ

พากเพียรมุมั่น มิลุไฉน....................ผลิไสวอร่ามงาม


....สานเศรษฐกิจชย ยะยง...............พระประสงค์ผดุงคาม

สบสันติสุขสิริ ประณาม........................นิรทุกข์ ธ โปรดชนประเดิม ก. เริ่มแรก, ตั้งต้น

ประจักษ์(มค. ปจฺจกฺข สก. ปฺรตฺยกฺษ) ว. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่นอน.

ผลิ(ผฺลิ) ก. เริ่มงอกปริออกมา, เริ่มแตกดอกออกใบ

ชย(ชะ-ยะ) น. การชนะ

ยง ว. งาม, กล้าหาญ, นาน, มั่นคง, แผลงเป็น ยะยง หรือ ยรรยง ก็ได้.

คาม(มค. คาม) น. บ้าน, หมู่บ้าน.

สบ ก. พบ, ปะ, ถูก, เห็น, ประสมให้เข้ากัน

ประณาม(สก. ปฺรณาม มค. ปณาม) ก. น้อมไหว้, ขับไล่. (ที่นี้ = น้อมไหว้)

นิร(ระ) ว. คําประกอบหน้าคําอื่น แปลว่า ไม่ ไม่มี ออก.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (0)