จิตอาสา


ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกำหนดทิศทางของสังคม สิ่งแรกที่จะต้องคิดและทำให้ได้คือ "การสร้างจิตอาสาในตัวเอง" จิตอาสาจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และไม่ยึดติดกรอบจากอดีต จิตอาสาถ้ามันถูกสร้างในตัวเราได้เราก็จะค้นพบว่า ความสามารถหรือศักยภาพของเรามีมากมาย และสิ่งเหล่านั้นจะนำมาสู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง และสังคมวงกว้างได้มาก

ด้วยเหตุนี้บางองค์กร หรือชมรม เป็นต้น จึงคิดที่จะหาทางออกด้วยการจัดโครงการลักษณะค่าย ผู้นำขึ้นและเน้นไปที่การ สร้างจิตสำนึกและจิตอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนและปัญญาชนคนหนุ่มสาว

ผมอาจจะขอเสริมว่า เยาวชนและปัญญาชนคนหนุ่มสาว บางครั้งไม่ได้หมายความถึงพวกเขาเสมอไป และอาจหมายถึงผู้ใหญ่ที่มีความสนใจและมีความคิดบวกสร้างสรรค์ แต่ยังขาดโอกาส ดังนั้น การสร้างให้คนมีจิตอาสาจึงเป็นงานหินและท้าทายมากๆ เพราะต้องตระหนักถึงแนวทางการสร้างจิตอาสา ถึงแม้ว่าจิตอาสาจะดูเป็นเพียงแค่นามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่พลัง คุณค่าของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมองข้ามไม่ใส่ใจ

ผมอยากจะขอยกตัวอย่างชมรม MLCC-WU "Melayu Language and Culture Club Walailak University" ที่หมายถึง ชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีชื่อเป็นภาษามลายูว่า"Persatuan Pelajar Bahasa dan Budaya Melayu" หรือ "Persatuan Mahasiswa Patani di Walailak Universiti"

ถ้าจะถามว่าทำไมถึงต้องยกตัวอย่างชมรมนี้ กระผมขอตอบแบบตรงไปตรงมาว่า MLLCC-WU คือการรวมกลุ่มของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ต้องการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมมลายูของบรรพบุรุษที่ได้รับการ สืบสาน เรียนรู้ สืบทอด ส่งต่อ บ่มเพาะและงอกเงย ให้คงอยู่คู่ไว้ตลอดไป และเพื่อความเข้าใจที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้โดยสันติ อีกทั้งยังตระหนักถึงบทบาทของปัญญาชนที่มีต่อสังคมอีกด้วย


วิทยา ดารากัย ชมรม MLCC-WU "Melayu Language and Culture Club Walailak University"

หมายเลขบันทึก: 583254เขียนเมื่อ 30 ธันวาคม 2014 08:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2015 18:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)

สลามครับ

จิตรอาสา ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คนที่เข้าชมรมจบการศึกษา คงได้อาสาชุมชน

ยินดี ลปรร เรื่องจิตรอาสา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี