สัปดาห์ที่ 9 สอนนักเรียนฝึกการพิมพ์ (30/12/2557)

สวัสดีครับ

สอนนักเรียนในแป้มพิมพ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผมให้นักเรียนมาเรียนเสริมโดยโปรแกรมฝึกพิมพ์เพราะนักเรียนบางคนยังพิมพ์ไม่ได้และยังไม่มีพื้นฐานในการพิมพ์เลยครับ

เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนที่เรียนช้าเพื่อให้นักเรียนเรียนตามเพื่อน ๆ คนอื่นที่เก่งกว่าครับ (30/12/2557)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)