SEEN อีสาน _๐๖ : กระบวนการประเมินการขับเคลื่อน ปศพพ. แบบ Self-Active Assessment (๒)


อ่านบันทึกที่ ๑ ที่นี่๓) ออกแบบเครื่องมือนำคิด ประเมินตนเองด้วยจิตที่ตื่นรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเองแบบตื่นรู้ (Self- Active Assessment : SAA) ที่ผมออกแบบใช้ในงานนี้คือ "ภูเขาน้ำแข็ง" และ "ภูเขาไฟ" ซึ่งต้องใช้ต่อเนื่องเป็นเรื่องราวต่อกัน เครื่องมือ "ภูเขาน้ำแข็ง" เป็นกิจกรรม "นำคิด" ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาวิถีพุทธ เน้นให้ "มองตนเอง" อย่างมีสติ ใคร่ครวญประสบการณ์ของตนเอง แล้วประเมินตนเองหรือโรงเรียนของตนเองทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แล้วแสดงออกผ่านภูเขาน้ำแข็งดังรูปวิธีการคือ ตั้งคำถามตามกรอบแนวคิดและเกณฑ์การพิจารณาประเมินตนเอง (ตาม บันทึกนี้) โดยใช้เกณฑ์ ๓-๔-๕ (อ่านที่นี่) ที่สังเคราะห์เกณฑ์ก้าวหน้าออกมาเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ รู้แลเข้าใจ นำไปปฏิบัติ ชัดเจนอธิบาย ขยายผลสู่คนอื่น ยั่งยืนระเบิดจากข้างใน แล้วให้เขียนคำสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมิน แล้วนำไป แปะติด ไว้ในช่องของระดับความสำเร็จ ถือเป็นการตอบคำถามเชิงคุณภาพที่ประเมินในเชิงปริมาณแล้วระดับหนึ่ง


๔) การประเมินตนเองด้วยจิตตื่นรู้


วิทยกรกระบวนการ นำสู่กระบวนการ "มองตนเอง" ใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมของใจ โดยให้เขียนและวาดรูป "ภูเขาน้ำแข็ง" ด้วยตนเอง ในขั้นนี้ เราเตรียมสถานที่แบบงายๆ โดยใช้กระดาษปลู๊ฟติดบนฝาผนั่ง แล้วใช้เก้าอี้ให้นั่งล้อมวงใกล้ๆ


ต่อไปนี้เป็นคำถาม


  • ผู้อำนวยการ รู้แลเข้าใจ นำไปปฏิบัติ ชัดเจนอธิบาย ขยายผลสู่คนอื่น (ให้เขียนลงป้ายกระดาษย่อๆ ว่า "ผู้อำนวยการรู้และเข้าใจฯ) แล้วนำไปแปะติดไว้ ตรงเปอร์เซ็นต์ ที่ตนเองเห็นว่าเป็นเช่นนั้น
  • ครูรู้และเข้าใจ นำไปปฏิบัติ ชัดเจนอธิบาย ขยายผลสู่คนอื่น กี่เปอร์เซ็นต์ โดยให้เฉลี่ย ทั้งโรงเรียน
  • ครูที่ระเบิดจากข้างในจริงๆ หรือเรียกว่า "ครูพอเพียง" มีกี่คน คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของครูทั้งหมดเท่าใด
  • นักเรียนแกนนำ ในที่นี้คือนักเรียนที่รู้และเข้าใจ นำไปปฏิบัติ ชัดเจนอธิบาย ขยายผลสู่คนอื่น มีประมาณกี่คน เทียบกับนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
  • นักเรียนทั่วไปที่รู้และเข้าใจ นำไปปฏิบัติ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด
  • การบริการจัดการของโรงเรียนดีหรือไม่ พอใจกี่เปอร์เซ็นต์
  • ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ กี่เปอร์เซ็นต์

ต่อไปนี้เป็นผลการประเมินตนเองทั้งหมดครับ

ข้อสังเกตที่สำคัญ คือ ความมั่นใจว่าตนเอง "รู้และเข้าใจ" ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการสูงมาก ...


... หากสร้างเป็น PLC เรื่องนี้อย่างจริงจัง ... จะมีพลังในการขับเคลื่อนฯ สูงยิ่ง ....


โอกาสหน้า จะนำข้อมูล "คุณภาพเชิงปริมาณ" มาวิเคราะห์ และตั้งข้อสังเกตให้ละเอียดนะครับ ...


ผม AAR ว่า กิจกรรมนี้ ทำให้ผู้ที่เขียนและตัดสินใจ แปะป้ายกระดาษแต่ละใบ ลงใน "ภูเขาน้ำแข็ง" น่าจะได้รู้ว่า ตนเองมั่นใจเพียงใด... และได้อธิบาย ขยายผล สิ่งที่เขียนไว้บนยอดภูเขาน้ำแข็ง แบ่งปันประสบการณ์ ให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ไม่มากก็คงไม่น้อย.....


หมายเลขบันทึก: 583154เขียนเมื่อ 27 ธันวาคม 2014 10:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ธันวาคม 2014 14:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ได้เรียนรู้มากครับท่านอาจารย์

ขอให้มีความสุขสมปรารถนาทุกประการค่ะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี