'ช่วยการตัดสินใจ' + 'เชื่อถือได้'+'ทำได้' = วิจัยที่ดี

neurotouch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เร็วๆ นี้ข้าพเจ้าได้สนทนากับน้องนักศึกษาแพทย์ ที่มีความมุ่งมั่นอยากทำงานวิจัยช่วงปิดเทอม

ข้าพเจ้าจึงเล่า จากความผิดพลาดและความสำเร็จที่ผ่านมาในชีวิต

ว่าการคิดหัวข้อวิจัยที่ดีอย่างง่าย ประกอบด้วยสามข้อคือ "มีประโยชน์' +"เชื่อถือได้"+"ทำได้"

1. "มีประโยชน์" กับใคร

งานวิจัยสร้างทฤษฎี -> Scientist/sociologist เพื่อใช้ในการต่อยอดความรู้

ดังนั้น คำถามจะเป็น สิ่งที่เจอ -> ปัจจัยใดบ้าง

งานวิจัยทางคลินิก -> clinician ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้หรือไม่ให้ การตรวจ/การรักษา

ดังนั้น คำถามจะเป็น สิ่งที่เจอ -> จะทำหรือไม่ทำ

งานวิจัยทางระบาดวิทยา -> policy maker ใช้ เพื่อตัดสินใจการกระจายทรัพยากร

ดังนั้น คำถามจะเป็น มีปัญหาที่ไหน แค่ไหน -> ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างไร

มีข้อสังเกตว่า หากเราต้องการให้งานวิจัยนั้นถูกนำมาใช้โดย clinician คำตอบงานวิจัยนั้น ควร 'ช่วยในการตัดสินใจ" ใน setting ชีวิตจริงของการตรวจรักษาผู้ป่วย กล่าวคือ มีสมมติฐาน (ถ้าเจอแบบนี้ ควรทำแบบนี้) แล้วตอบได้ว่าใช่ ไม่ใช่
หรือหากเป็นปัจจัย ควรมีการใส่ 'package' ที่พร้อมใช้ เช่นทำเป็น score พร้อม diagnostic value (sens,spec,PPV,NPV)


2. "เชื่อถือได้ กับ "ทำได้" อาจใช้กรอบแนวคิด PICO

P = Population of study จะทำในคนไข้กลุ่มไหน
I = Intervention จะเก็บข้อมูลด้วยวิธีอะไร
C = Comparison ใน population นั้นหากเราทำสิ่งเดียวกัน จะได้ผลแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยหรือไม่
ข้อนี้ ข้าพเจ้ามองว่า เป็นตัวสร้างประโยชน์ของผลงานวิจัย เพราะนำไปสู่ 'ช่วยการตัดสินใจ'
เช่น ในผู้ป่วยที่มาด้วยปวดหัวรุนแรง กระตุ้นด้วยแสง เสียง เราควรให้การรักษาแบบไมเกรนไปก่อนทุกราย?
หรือมี อาการ/วิธีตรวจเพิ่มเติม ใด ที่บ่งบอกว่า ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดดำสมองอุดตันควรได้รับการทำ CT scan
O = Outcome จะรายงานออกมาอย่างไร

แน่นอนว่า สิ่งที่ต้องกำกับไว้เสมอคือ ด้วยเวลาและ authority ที่เรามี สามารถทำได้หรือไม่
เช่น การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ อาจลองสัมภาษณ์สักรายสองราย ดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่
แล้วนำไปคูณด้วยจำนวน sample size ก็จะพอรู้ว่าทำทันไม่ทัน


###

ท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการสักหน่อยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวความเห็น (2)

ให้ข้อคิดดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นหลักการมากเลยครับ คุณหมอ ป. ;)...

นำเสนอ - เชื่อมโยง - ชี้แจง - เชื่อมั่น