สลากภัตโรงเรียนบ้านแม่ปูคา 04 พฤศจิกายน 2557

วันนี้เป็นวันมงคลค่ะ เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียนบ้านแม่ปูคามากกว่า 100 ปี จึงได้มีการถวายทานต้นเงิน เพื่อทำบุญร่วมกันโดยการเชิญชวนชาวบ้านและพระสงฆ์มาร่วมงานและเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ โดยมีชาวบ้านเข้ามาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก และได้นำอาหารกลางวันมาร่วมทำบุญ

ดิฉันได้มีหน้าที่เป็นช่างภาพและจัดสถานที่ภายในงานทุกจุด ต้อนรับแขก เสริฟน้ำ และภายในงานได้มีการแสดงฟ้อนเล็บ การเต้นฮูลาฮูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)