คอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมเวิร์ด

วันนี้เป็นชั่วโมงของวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนเป็นพิเศษ เพราะได้เล่นคอม เทอมนี้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมเวิร์ด ซึ่งฉันก็สอนได้อย่างสบายใจ เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว

ชั่วโมงนี้เป็นเนื้อหาทฤษฎี เรื่องการทำแผ่นพับ ซึ่งฉันได้บอกวิธีการออกแบบที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ โดยบอกส่วนประกอบตั้งแต่หน้า 1-6 จากนั้นลองให้นักเรียนออกแบบในเวิร์ดด้วยตัวเองก่อนปัญหาในห้องคอมวันนี้คือ เปิดเครื่องไม่ติดประมาณ 3-4 เครื่อง ทำให้นักเรียนที่เหลือต้องนั่งเป็นคู่ ซึ่งการนั่งเป็นคู่ทำให้หนึ่งคนไม่ได้จับเมาส์ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่มีทักษะในการปฏิบัติ ครูต้องหาทางแก้ไขต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)