ประเดิมวันนี้ ด้วยการทำความสะอาด

วันนี้เป็นการสอนของเด็ก ป.3 ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดห้องเรียน นอกจากสอนในส่วนของทฤษฎีแล้ว ต้องมีการปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กได้เข้าใจ และสัมผัสได้มากขึ้นวันนี้หลังจากเรียนเสร็จ ก็ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน โดยแบ่งกันเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มหนึ่งจัดเก็บหนังสือและลบกระดาน กลุ่มสองเช็ดโต๊ะเก้าอี้ กลุ่มสามกวาดห้อง และกลุ่มสี่ถูพื้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำงานอย่างดี อาจมีวิ่งเล่นกันบ้างแต่นักเรียนทุกคนก็ได้ทำงานร่วมกัน เกิดความสนุกสนานและความสามัคคีในกลุ่ม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)