กิจกรรมวันลอยกระทง

วันนี้มีกิจกรรมวันลอยกระทง ในตอนเช้าก็มีกิจกรรมในนักเรียนร่วมกันเดินขบวนโดยแยกเป็นคณะสีพอเดินขบวนเสร็จ ต่อไปเป็นกิจกรรม ประกวดหนูน้อยนพมาศ

เด็ก ๆ ทุกคนมีความร่วมมือในการทำกิจกรรม จึงทำให้งานออกมามาได้เป็นอย่างดี เด็ก ๆ ทุกคนเก่งมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่2/2557)ความเห็น (0)