งานกระทง 7/11/57

การประกวดหนูน้อยนพมาศ


วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงในช่างเช้า นักเรียนแต่ละระดับช่วงชั้นจะทำกระทงของตัวเอง ระดับประถมศึกษาตอนต้นจะทำกระทงด้วยกระดาษ ระดับประถมศึกษาตอนปลายจะทำกระทงด้วยใบตอง และระดับมัธยมจะทำโคมหูกระต่ายในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมการเดินขบวนของแต่ละคณะสี ประกวดขบวนกระทง ประกวดกระทง และการประกวดหนูน้อยนพมาศได้มาแล้วสำหรับรางวัลต่าง ๆ เด็ก ๆ ทุกคนทำได้แล้วเก่งมากเลยนักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)