จริยธรรม 10/11/57

เข้าอบรมกิจกรรมอบรมจริยธรรม


วันนี้เป็นวันที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ ชั่วโมงที่ 1 เข้าห้องประชุม เพื่อเอาอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)